Harmonogram a osnova

Harmonogram

IoT laboratoř má dvě části - vzdělávací a projektovou. Části můžou být různě dlouhé, podle vstupních znalostí studentů a rychlosti s jakou se nové věci učí.

Hlavní myšlenkou vzdělávací části je ukázat na jednoduchém příkladu celý koncept IoT - od řídící jednotky (mikrokontroleru), jejího zapojení, lokálnímu naprogramování, až po napojení na cloud a ovládání přes internet. Studenti se seznámí s různými čidly, aktivními prvky i cloudovým prostředím, a sestaví si svůj první jednoduchý projekt.

Druhá, projektová část se odvíjí od potřeb každého týmu. Formou má blíže ke konzultacím a z pohledu materiálů jde především o metodiky používané ve světě startupů. Části však nejsou striktně odděleny, ale prolínají se - formování týmů a definování vlastního projektu probíhá již během prvního pololetí.

Doporučená časová dotace je 2-3 vyučovací hodiny týdně (ideálně v celku).

Jak laboratoř probíhá

Milníky

 • září: školení vyučujících

 • říjen: start IoT laboratoře, nábor studentů

 • říjen - listopad: hrajeme si s internetem věcí

 • prosinec - leden: příprava na den D

 • leden: den "D" - prezentace studentských projektových záměrů porotě v IBM (přihláška projektů k nahlédnutí zde: ibm.biz/iotprojekt)

 • únor - květen: tvoříme vlastní projekty

 • červen - Maker Faire veletrh studentských projektů

Osnova

Plán prvního pololetí

Plán druhého pololetí (projektové části): Druhé pololetí je přizpůsobeno potřebám jednotlivých projektů. K dispozici je využití různých metodik podle stádia projektu. Garant/vyučujíí na škole v této části funguje jako "parťák" studentských týmů a pomáhá je navigovat, překlenout překážky.

Výstupy

 1. funkční prototyp (včetně webového/mobilního rozhraní, využívající cloudové služby)

 2. webová stránka (anebo leták) prezentující řešení

 3. jednoduchá dokumentace projektu (struktura k dipozici zde: https://github.com/iot-laborator/projekty)

 4. krátké video (2-3 min) představující projekt

Last updated